Дисциплінарні правила

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Виконавчим комітетом

Громадської спілки «Федерація футболу Львівської області» «2» березня 2018 року

Голова Федерації  Шевченко О.Я.

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Львів – 2018


Визначення термінів

Адміністрація Федерації: постійно діючий апарат працівників Федерації футболу Львівської області.

Апеляційний комітет (АК): Орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції.

Арбітр: особа призначена комітетом арбітрів Федерації для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.

Відсторонення (дискваліфікація): заборона футболістові брати участь в офіційних змаганнях або офіційному представникові виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін.

Відмова від участі в змаганнях: відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою Федерації на участь у якому клуб подав заявку.

Визначений термін: вказівка конкретного терміну дії дисциплінарної санкції.

Важкий випадок нападу: агресивні дії або дії скоєні з особливою зухвалістю, агресивністю або цинізмом, поєднані з ударом будь-якою частиною тіла або предметом, нанесенні учаснику змагання, офіційній особі або глядачу в будь-яку частину тіла до, під час матчу, після зупинки матчу, або після його закінчення.

Голова Федерації: Вища посадова особа Федерації.

Глядач або вболівальник: фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду.

Делегат матчу: особа, призначена Федерацією для виконання офіційних функцій щодо контролю організації, підготовки та проведення матчу, дотримання вимог відповідних документів з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні.

Дисциплінарні правила: уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарні санкції: перелік заходів дисциплінарного впливу у вигляді дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарне порушення: протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на вимоги Статуту Федерації, Регламенту обласних змагань та Правил гри.

Ігрове поле: ігрова поверхня, розміри якої відповідають Правилам гри і на якій в межах стадіону проводиться будь-який матч, включаючи зони безпосередньо за лініями воріт та бічними лініями.

Ігрова зона: футбольне поле, територія навколо футбольного поля, де розташовані місця для тренерів, запасних футболістів (технічна площа), четвертого арбітра матчу, медичного персоналу, стюардів, акредитованих ЗМІ та юних футболістів, які подають м’ячі.

Зауваження: офіційне, викладення у письмовій формі нагадування про можливість застосування дисциплінарних санкцій за негативну поведінку, надане порушнику. 

Змагання: спортивний захід, що проводиться з метою визначення переможців відповідно до Правил гри та Регламенту змагань.

Календар ігор: розклад матчів обласних змагань Федерації.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК): Орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції.

Команда: спортивний колектив футбольного клубу, який бере участь у змаганнях з футболу.

Матч: гра, що проводиться в межах змагань, включаючи основний ігровий час, додатковий час та серію післяматчевих одинадцятиметрових ударів.

Напад: спробу удару або поштовх будь-якою частиною тіла або предметом, нанесений учаснику змагання, офіційній особі чи глядачу в будь-яку частину тіла, або плювок.

Неявка команд на матч: неприбуття команди до місця проведення календарного або перенесеного матчу.

Неетична, некоректна, неспортивна поведінка: поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних, інших осіб, яка не відповідає встановленим етичним нормам і традиціям у футбольному співтоваристві, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.

Органи здійснення футбольного правосуддя: органи, які мають виключну компетенцію розглядати всі спори, які виникають між Федерацією та її членами, командами, гравцями або офіційними особами та видавати розпорядження і директиви.

Офіційна особа: представник Федерації, арбітри, делегати, спостерігач арбітражу, керівники клубів (команд), районних (міських) федерацій, асоціацій та їх співробітники, інші особи, які виконують офіційні функції самостійно або від їх імені на будь-яких заходах під юрисдикцією Федерації. 

Офіційний представник: особа, яка є представником клубу та прізвище якої внесено до заявкового листа або рапорту арбітра.

Паспорт футболіста: документ встановленого зразка, в якому міститься інформація про футболіста, а також клуби, у яких футболіст був зареєстрований.

Попередження: вказівка щодо змісту дисциплінарних санкцій, яка може бути застосована у випадку подальшого порушення.

Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики: матч результат якого був визначений командами (керівниками, тренерами, футболістами) завчасно без дотримання принципів спортивного змагання і чесної ігри, пасивно, з неповагою до глядачів чи на заздалегідь фіксований (домовлений) результат.

Провокаційні дії: навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи (іб), з метою спровокувати іншу особу на згубні вчинки або реакцію.

Правила гри: збірка положень та вимог затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій, обов’язкових для виконання під час матчу.

Протест: письмова заява клубу щодо фактів, пов’язаних із порушенням Регламенту обласних змагань.

Расизм:  будь-яке розрізнення, виняток обмеження чи перевага, основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або наслідками яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.

Рапорт арбітра: офіційний документ Федерації у якому арбітр фіксує остаточний результат матчу, викладає перебіг подій і дотримання учасниками та офіційними особами клубів Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу.

Рапорт делегата: офіційний документ Федерації у якому делегат, фіксує остаточний результат матчу, дисциплінарні санкції накладені на футболістів і характеризує організацію проведення матчу.

Розпорядження, директиви: додаток до дисциплінарних санкцій з метою забезпечення виконання та/або вимоги дотримуватися встановлених відповідними документами поведінки з боку зацікавлених осіб.

Реєстрація футболіста: внесення відповідної інформації про футболіста до бази даних Федерації футболу України.

Самовільне залишення футбольного поля: залишення командою футбольного поля, під час матчу, без дозволу арбітра або відмова продовжити матч, що почався. 

Спостерігач арбітражу: особа, призначена комітетом арбітрів Федерацією для виконання офіційних функцій щодо оцінки професійних дій арбітрів під час проведення матчу.

Стороння особа: особа, яка не внесена в рапорт арбітра та знаходиться на лаві запасних, або на відстані менше трьох метрів від лінії футбольного поля.

Стадіон (спортивна споруда): місце проведення футбольного матчу, що включає ігрове поле, а також прилеглу до нього територію, аж до огорожі (включаючи саму огорожу), повітряний простір безпосередньо над стадіоном.

Сезон: період від заявкового періоду до затвердження підсумків відповідного змагання.

Технічна площа: територія обладнана спеціальними лавами для запасних гравців та офіційних осіб команди і має відповідну розмітку.

Тренер: фахівець, який має спеціальну освіту, диплом відповідної категорії, працює в футбольному клубі або на громадських засадах проводить навчально-тренувальну роботу з футболістами, внесений в рапорт арбітра та керує командою в матчах. 

УЄФА: Європейський Союз Футбольних Асоціацій.

Учасники змагань: футболісти, тренери, особи, внесені до рапорту арбітра, які виконують на матчі офіційні функції.

Упереджений, упередженість: несправедливе, негативне, необ’єктивне відношення до учасників змагань, офіційних осіб, футбольних клубів(команд) та пов’язане з ним відповідне ставлення.

ФІФА: Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій.

Футбольний матч: спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбуваються відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій.

Футболіст: спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу.

ФФУ: Федерація Футболу України.

Федерація: Громадська спілка «Федерація Футболу Львівської області».

Члени Федерації (постійні та асоційовані)Постійні члени - юридичні особи приватного права (районні та міські обласного підпорядкування федерації футболу); асоційовані члени - всі інші юридичні особи приватного права, що задіяні у сфері футболу в тому числі професіональні футбольні клуби.

Частина перша: Дисциплінарні правила

І.Вступ


Стаття 1.  Загальні положення 


1. Дисциплінарні правила Громадської спілки «Федерація футболу Львівської області» (далі – Дисциплінарні правила) розроблені на основі статутних і регламентних документів Федерації, ФФУ та законодавства України.

2. Дія Дисциплінарних правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.

3. Дисциплінарні правила є обов’язковими для виконання всіма членами Федерації.

4. Всі особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов’язані виконувати рішення Органів здійснення футбольного правосуддя Федерації.

5. Застосування Дисциплінарних правил за аналогією та прецендентом забороняється.


Стаття 2.  Мета та завдання


1. Метою Дисциплінарних правил є впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих принципів відповідальності за діяльність у сфері футболу.

2. Завданням Дисциплінарних правил є – реалізація мети Федерації щодо впровадження єдиних принципів дисциплінарної практики у сфері футболу на основі визначення відповідних санкцій за порушення вимог Статуту Федерації та інших регламентних документів (регламентів змагань, правил, інструкцій, рішень, директив та ін.) Федерації. 


Стаття 3.  Дисциплінарні повноваження


Постійні та асоційовані члени Федерації (далі - члени Федерації), футбольні клуби, команди, футболісти, офіційні особи усвідомлюють, що Федерації має виключні дисциплінарні повноваження та Федерації юрисдикцію, визнають і беруть зобов’язання виконувати Статут Федерації, а також усі правила та рішення Федерації, дотримуватися принципів Чесної гри, які видані Радою Міжнародних футбольних асоціацій.


Стаття 4.  Обсяг застосування


Дисциплінарні правила застосовуються при розгляді всіх справ про порушення норм статутних і регламентних документів.
Стаття 5.  Виняткові положення застосування


Якщо відповідні положення відсутні в Дисциплінарних правилах та інших регламентних документах, Органи здійснення футбольного правосуддя Федерації приймають рішення відповідно до загально визначених норм та згідно з принципами законності та справедливості. 


ІІ. Принципи поведінки. Відповідальність


Стаття 6.  Принципи поведінки


1. Клуби (команди), які приймають участь у змаганнях під егідою Федерації несуть відповідальність за поведінку футболістів, тренерів, фахівців та офіційних осіб які входять до їх складу,а також за поведінку своїх вболівальників.

2. Члени Федерації, клуби, футболісти, тренери, офіційні особи, арбітри, спостерігачі арбітражу та делегати зобов’язані дотримуватись Дисциплінарних правил. Вести себе відповідно до принципів лояльності, чесності, порядності та спортивної етики. 

3. Кожний, хто своєю поведінкою і/або висловами завдає шкоди репутації футболу та його органів управління, може бути притягнутий до відповідальності.


Стаття 7.  Відповідальність


1. Члени Федерації, клуби (команди) несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, уболівальників та будь-яких інших осіб, які працюють до, під час та після проведення матчу за дорученням члена чи клубу (команди).

2. Клуби (команди) господарі несуть відповідальність за порядок і безпеку на стадіоні та прилеглій до нього території (визначається відстанню від периметру стадіону до 100 метрів), до, під час та після матчу і зобов’язані виконувати регламентні норми проведення змагань, відповідні правила, інструкції, директиви та ін. Вони несуть відповідальність за будь-які інциденти, що можуть підлягати дисциплінарним санкціям.

3. Якщо команду на виїзді підтримують їхні уболівальники чи фан-клуб (окрема група осіб із атрибутикою та символікою клубу), то дана команда своїми силами підтримує порядок у своєму фан-секторі та безпосередньо несе відповідальність за порушення ними регламентних норм та Правил поведінки глядачів на стадіоні.

ІІІ. Дисциплінарний проступок. Дисциплінарні санкції 


Стаття 8. Дисциплінарний проступок


1.Дисциплінарним проступком визнається протиправна, умисна або необережна дія або бездіяльність, яка порушує норми Статуту, регламентів, Дисциплінарних правил, Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій та встановлений Федерацією порядок управління футболом.

2. Суб’єкти дисциплінарного проступку є юридичні або фізичні особи:

 а) офіційні особи Федерації;

 б) члени Федерації - районі (міські) федерації, асоціації футболу та їх співробітники;

 в) клуби, команди та їх футболісти, тренери, офіційні особи і співробітники;

 г) арбітри, спостерігачі арбітражу, делегати.

3. Часом вчинення дисциплінарного проступку є безпосередній час вчинення порушення Статуту, регламентних норм і Дисциплінарних правил або Правил гри.


Стаття 9.  Дисциплінарна санкція та її застосування


1. Випадки недотримання вимог та положень Статуту Федерації і/або Регламентів розглядаються Органами футбольного правосуддя Федерації, оскільки тільки вони можуть застосовувати дисциплінарні санкції.

2. Дисциплінарна санкція є стягнення за вчинений дисциплінарний проступок. Санкція може застосовуватися за сукупністю дисциплінарних стягнень, але лише в межах, установлених відповідною статтею Дисциплінарних правил. 

3. Дисциплінарна санкція повинна застосовуватись з урахуванням усіх обставин справи, зважаючи на факти порушень та факти, що звільняють від відповідальності, характеристики особи на яку накладається санкція, бути відповідною до протиправного вчинку та мірою запобігання правопорушень у майбутньому. 

4. Дисциплінарна санкція може бути заходом фінансового впливу за скоєні порушення у вигляді обов’язкового грошового внеску.

5. Застосування дисциплінарних санкцій відносно юридичної і/або фізичної особи забороняється якщо:

 а) така особа вже притягнута до відповідальності за цей же дисциплінарний вчинок;

 б) минуло більше 6-ти місяців з часу здійснення вчинку;

 в) минуло більше 30 днів з часу, коли стало відомо про вчинок.


6.Такими, що не мають стягнення у вигляді дисциплінарних санкцій визнаються юридичні і/або фізичні особи якщо:

 а) повністю відбули призначене стягнення за дисциплінарний вчинок або дія санкції припинена;

 б) закінчився змагальний сезон в якому вони були покарані якщо дисциплінарна санкція або рішення відповідного органу не встановлює інше.

7. Повторністю дисциплінарного проступку є здійснення такого ж і/або іншого вчинку за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції на протязі одного змагального сезону.


ІV.Відповідальність членів Федерації і дисциплінарні санкції за допущені порушення


Стаття 10.  Відповідальність футболістів


1.У контексті матчів усіх змагань під юрисдикцією Федерації можливе застосування дисциплінарних санкцій до футболістів:

а) попередження;

 б) вилучення;

 в) відсторонення (дискваліфікація та обов’язковий грошовий внесок, який сплачує футбольний клуб (команда) за який виступає футболіст.

1.1.За кожні 4 (чотири) жовті картки отримані футболістом у матчах чемпіонату першості та Кубку області, здійснюється відсторонення на 1(один) матч.

1.2. Відсторонення на 1 (один) матч за:

 а) друге попередження в одному й тому ж матчі;

 б) позбавлення суперника очевидної можливості забити м’яч;

 в) систематичні апеляції до арбітра, глядачів, офіційної особи матчу;

 г) удар суперника ногою в боротьбі за м’яч.


1.3.Відсторонення на 2 (два) матчі та обов’язковий грошовий внесок в сумі 200 (двісті) грн., за:

 а) грубий поштовх суперника руками після зупинки гри;

 б) небезпечний напад на суперника, який не володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми;

 в) удар суперника рукою в боротьбі за м’яч;

 г) систематичне демонстративне непогодження з рішенням арбітра.


1.4. Відсторонення на 3 (три) матчі та обов’язковий грошовий внесок в сумі 300 (триста) грн., за:

 а) навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем під час матчу, або після його зупинки;

 б) нецензурні або інші образливі висловлювання, жести на адресу партнера, суперника, арбітрів, офіційної особи або глядачів.

 1.5. Відсторонення на 4 (чотири) матчі та обов’язковий грошовий внесок в сумі 400 (чотириста) грн., за:

 а) публічні неетичні образливі вчинки, що принижують честь, гідність учасників змагань, офіційних осіб Федерації;

 б) погроза фізичної розправи стосовно офіційних осіб матчу.


1.6. Відсторонення на 5 (п’ять) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 ( п’ятсот) грн., за:

 а) за спробу застосування фізичної сили відносно офіційних осіб;

 б) небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з нанесенням травми.


1.7. Відсторонення на 6 (шість) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 600 (шістсот) грн.:

 а) плювок в гравця, представника команди або офіційну (неофіційну особу;

 б) бійка до, під час та після матчу або після його зупинки.


1.8. Відсторонення на 8 (вісім) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 800 (вісімсот) грн. за застосування фізичної сили до офіційних осіб матчу, що не спричинили тілесних ушкоджень.


1.9.  Відсторонення на 10 (десять) матчів та обов’язковий грошовий внесок в сумі 1 000 (одна тисяча) грн. за навмисне нанесення травми суперникові, що призвело до втрати ним працездатності.


1.10. Відсторонення на визначений термін згідно рішення КДК та обов’язковий грошовий внесок в сумі 5 000 (п’ять тисяч) грн. за удар арбітра, асистента арбітра, четвертого арбітра, спостерігача арбітражу та інших офіційних осіб Федерації до, під час ігри або після закінчення матчу, що спричинили тілесні ушкодження.


2.Якщо обов’язковий грошовий внесок за вилученого гравця не сплачено то відсторонення (дискваліфікація) гравця продовжується, поки клубом, або гравцем не буде сплачено суму обов’язкового грошового внеску.

3.Відсторонення застосовується разом із санкцією у вигляді обов’язкового грошового внеску (за винятком статті 10 п.1).

4.Дисциплінарні санкції також можуть бути застосовані,  на підставі офіційної інформації відображеної у рапорті делегата матчу, у тому випадку коли арбітр не бачив дисциплінарних проступків з боку футболістів або офіційних осіб матчу і тому не прийняв ніякого рішення з цього інциденту. 

5. Якщо матч відмінено або автоматично зараховано перемогу на користь однієї з команд, особи, які скоїли зазначені вище порушення, все одно підлягають дисциплінарним санкціям.

Стаття 11.  Жовті картки, отримані у змаганнях


1.Попередження та майбутнє відсторонення за отримані жовті картки в матчах втрачають силу після відповідного сезону.

2.Жовті картки, отримані у ході одного сезону переносяться з одного кола змагань до іншого. При переході футболіста протягом сезону до іншого клубу жовті картки не анулюються.

3. Облік попереджень та вилучень, отриманих футболістами к матчах чемпіонату, першості та матчах Кубка області ведуться окремо.

4.Облік жовтих карток та інших санкцій пов’язаних з дискваліфікацією футболістів, застосованих арбітром ведеться у порядку, визначеному Регламентом змагань з футболу.

5. При переході до іншого клубу футболіст повинен відбути відсторонення у команді, за яку він був або буде заявлений. 


Стаття 12. Відповідальність районних (міських) федерацій, асоціацій футболу та професіональних футбольних клубів


1.За невиконання статутних та регламентних норм до членів Федерації – районних (міських) федерацій футболу, асоціацій футболу та професіональних футбольних клубів можуть бути застосовані наступні санкції: 

1.1. Попередження;

1.2. Тимчасове припинення (призупинення) членства у Федерації;

1.3. Виключення з членів Федерації.


Стаття 13.  Відповідальність клубу (команди)


1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до клубу (команди):

1.1. Відмова від участі в змаганнях, на які клуб був заявлений;

1.2. Неявка команди на матч;

1.3. Повторна неявка команди на матч;

1.4.Самовільне залишення поля командою під час матчу або відмова починати чи продовжити матч;

1.5.Провокаційні дії футболістів, офіційних осіб клубу (команди), що викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій території, прояви расизму чи незабезпечення заходів боротьби з ними;

1.6.Неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників команд та інших посадових і офіційних осіб клубу (команди) до, під час та після матчу;

1.7.Неналежне забезпечення прийому команди гостей та офіційних осіб Федерації;

1.8.Незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або прилеглій до нього території до, під час та після матчу;

1.9.Внесення до рапорту арбітрів незаявленого або відстороненого від участі в матчах футболіста, тренера, офіційної особи клубу;

1.10.Недисциплінована поведінка вболівальників до, під час або після матчу:

1.11.Невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів або неналежна підготовка футбольного поля до ігри;

1.12.Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики;

1.13.Порушення вимог Регламенту обласних змагань та Дисциплінарних правил Федерації або рішень органів управління Федерації;

1.14.Незабезпечення участі футболістів в планових заходах збірних команд області;

1.15.Порушення термінів перерахування членських, заявкових та інших обов’язкових внесків;

1.16.Порушення встановлених графіків заявки (до заявки) команд для участі в змаганнях;

1.17.Запізненя команди на матч;

1.18.Участь команди у будь-яких змаганнях чи матчах без дозволу Федерації;

1.19.Невиконання рішень Органів футбольного правосуддя Федерації;

1.20.Вилучення футболістів до, під час та після матчу;

1.21.Навмисне зруйнування або пошкодження футболістом, офіційними особами, вболівальниками та будь-якими іншими особами, які працюють (або присутні) до під час та після проведення матчу, майна та обладнання стадіону і прилеглої території;

1.22.Групові чи масові дії, які порушують установлені на стадіоні Правила поведінки або прилеглій до нього території до, під час та після матчу;

1.23.Несанкціоноване вторгнення до ігрової зони будь-якої сторонньої особи.

1.24.Незабезпечення медичного працівника для надання своєчасної кваліфікованої допомоги футболістам, офіційним особам матчу та вболівальникам до, під час та після матчу;

1.25.Використання вболівальниками піротехнічних засобів (петард, файєрів, феєрверків, ракетниць, димових шашок) або расистської, неонацистської символіки.


Стаття 14. Санкції, що застосовуються до клубу (команди)


 1. Попередження.

 2. Зауваження.

 3. Обов’язковий грошовий внесок.

 4. Обов’язковий грошовий внесок за вилучення футболістів, що зазначено у ст.10.

 5.Анулювання результату матчу.

 6.Рішення про перегравання матчу.

 7.Зняття турнірних очок.

 8.Присудження перемоги команді-суперниці.

 9.Присудження перемоги команді-суперниці без проведення матчу.

 10.Проведення матчу без присутності глядачів.

 11.Рішення про заборону використання стадіону.

 12.Рішення про проведення матчу на іншому стадіоні.

 13.Переведення до ліги нижчої за рангом.

 14.Виключення із складу учасників змагань, які проводяться, або виключення із майбутніх змагань.


Стаття 15. Відповідальність офіційних осіб та фахівців клубу (команди), районної (міської) федерацій футболу, асоціацій


1.Порушення за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних осіб та фахівців клубу (команди), районної (міської) федерації футболу, асоціацій:

1.1.Грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу Федерації, асоціацій, районних (міських) федерацій футболу або клубів (команд) та їх офіційних представників;

1.2.Агресивна, неетична, некоректна поведінка до, під час та після закінчення матчу;

1.3.Неетичні випади на адресу арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата;

1.4.Порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені Регламентом;

1.5.Невиконання або неналежне виконання вимог Регламентів щодо оформлення документації з проведення змагань;

1.6.Ухилення від виконання або неналежне виконання рішень і постанов Федерації, асоціацій або районної (міської) федерацій футболу;

1.7.Незабезпечення футболістів у заходах в складі збірних команд області;

1.8.Невиконання вимог Статуту та регламентів Федерації, асоціацій, районних (міських) федерацій футболу.

2.Санкції, що застосовуються до футбольних клубів та команд учасниць обласних змагань:

2.1. Попередження;

2.2. Зауваження;

2.3.Обов’язковий грошовий внесок, який перераховується на розрахунковий рахунок Федерації:


2.3.1. В сумі 500 (п’ятсот) гривень:

- незабезпечення виконання умов та вимог проведення змагань згідно Регламенту;

- виявлення гравця, який виступає за дві команди;

- несвоєчасне представлення заявочної документації;

- використання петард на трибунах та прилеглій території до 10 (десяти) одиниць;


2.3.2. В сумі 1 000 (одна тисяча) гривень:

- неявка на матч юнацьких команд;

- неявка на матч дорослих команд;

- неетична, некоректна поведінка команди чи окремих гравців, офіційних представників та глядачів, в тому числі погрози, плювок чи спроба фізичної дії щодо арбітрів або інших офіційних осіб Федерації;

- відсутність медичного працівника для надання своєчасної кваліфікованої допомоги своїм футболістам;

- використання файєрів, феєрверків, вогнищ, димових шашок, на трибунах та прилеглій території за 1 (одну) одиницю;

- використання расистської, неонацистської та іншої забороненої символіки, або банерів з образливим змістом.


2.3.3. В сумі 2 000 (дві тисячі) гривень:

- незабезпечення громадського порядку на стадіоні, що призвело до хуліганської поведінки глядачів на стадіоні, або наявності фізичних дій щодо арбітрів;

- погрози застосування фізичної сили до офіційних осіб до, під час або після закінчення матчу;

- невиконання умов Регламенту щодо компенсації витрат на харчування арбітрів, спостерігача арбітражу та делегата матчу, які призначені Федерацією на домашній матч згідно календаря ігор;

- незабезпечення участі футболістів у заходах в складі збірних команд області.


2.3.4. В сумі 3 000 ( три тисячі) гривень за:

- провокаційні дії футболіста, офіційного представника чи команди загалом, що спричинило безладдя (порушення громадського порядку) на футбольному полі, стадіоні;

- самовільне залишення футбольного поля, відмова продовжити гру;

- кидання в ігрову зону, футбольне поле, димових шашок, файєрів, петард або інших предметів за 1 (одиницю).


2.3.5. В сумі 5 000 ( п’ять тисяч) гривень та зняття клубу з обласних змагань за:

- наявність фізичних дій глядачів щодо арбітрів.


3.Санкції, що застосовуються до офіційних осіб та фахівців клубу (президентів, тренерів, представників команд та інших осіб):

3.1. Попередження;

3.2. Зауваження;

3.3. Відсторонення від виконання службових обов’язків на визначену кількість матчів або на визначений чи невизначений термін;

3.4. Обов’язковий грошовий внесок, який перераховується на розрахунковий рахунок Федерації:


3.4.1. В сумі 500 (п’ятсот) гривень за :

- невиконання умов та вимог проведення змагань згідно Регламенту.


3.4.2. В сумі 1 000 (одна тисяча) гривень за:

- грубі випади (висловлювання) на адресу Федерації або її офіційних осіб;

- неетична, некоректна поведінка до, під час та після закінчення матчу по відношенню до офіційних осіб матчу.


3.4.3. В сумі 2 000 (дві тисячі) гривень за:

- погрози застосування фізичної сили до офіційних осіб до початку матчу, під час, в перерві або після закінчення матчу.


3.4.4. В сумі 5 000 ( п’ять тисяч) гривень та зняття клубу з обласних змагань за:

- удар будь-кого з арбітрів, спостерігача арбітражу чи іншої офіційної особи Федерації.


4. Заборона на ведення діяльності, пов’язаної з футболом.

5. Якщо до вказаного терміну футбольний клуб (команда) не перерахувала вказану суму обов’язкового грошового внеску на розрахунковий рахунок Федерації, то КДК з очок набраних дорослих складом знімає турнірні очки в залежності від суми обов’язкового грошового внеску.Стаття 16. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов’язків


1.Офіційна особа, працівник/тренер клубу, який відсторонений від виконання своїх обов’язків, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється заходити в роздягальню, тунелі або технічний майданчик та контактувати із своєю командою до та під час матчу.

2.Відсторонення накладене на футболіста/тренера стосується його як футболіста та тренера одночасно.

3.Якщо футболіст, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати обов’язки офіційної особи або працівника клубу/тренера в іншому футбольному клубі, будь-яка частина санкції, що залишилась, виконується ним на його новій посаді.


Стаття 17. Інші порушення


1. Дисциплінарні заходи, передбачені Дисциплінарними правилами, можуть застосовуватись до клубу (команди), якщо:

1.1. Команда, футболіст або офіційна особа порушують статтю 3 Дисциплінарних правил;

1.2. Команда продовжує поводитись неналежним чином навіть після застосування арбітром кількох індивідуальних дисциплінарних санкцій;

1.3. Глядачі вибігають чи намагаються вибігти на футбольне поле, кидають в ігрову зону будь-які предмети, підпалюють феєрверки, файєра, димові шашки, вогнища, застосовують піротехнічні засоби, або якщо порядок та дисципліна на стадіоні не забезпечені у будь-який інший спосіб. 

2. Санкції, що застосовуються відносно стадіонів на яких проводяться матчі обласних змагань:

2.1. Попередження;

2.2. Рішення про заборону використання стадіону на визначений або невизначений термін:


Стаття 18. Відповідальність арбітрів, асистентів арбітра та четвертого арбітра


1.Комітет арбітрів Федерації своїм рішенням, згідно даних Дисциплінарних правил, відстороняє арбітра від арбітражу змагань або відмовляється від його послуг через помилки під час проведення матчів під юрисдикцією Федерації, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю арбітра.

2.У контексті всіх змагань, які проводяться під юрисдикцією Федерації за дисциплінарний вчинок до арбітра (асистента арбітра) застосовуються такі санкції:

2.1. Попередження;

2.2. Тимчасове переведення на арбітраж ігор нижчої ліги;

2.3. Тимчасове відсторонення від арбітражу ігор;

2.4. Відсторонення на визначений або невизначений термін.

3. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітра за такі порушення вимог Регламентів змагань з футболу:

3.1. Неявка арбітрів на семінар, наради без поважних причин – відсторонення від арбітражу на 5 (п’ять) матчів;

3.2.Невиконаня у встановлені комітетом арбітрів Федерації терміни нормативів з фізичної і/або теоретичної підготовки – відсторонення від арбітражу на 5 (п’ять) матчів або на невизначений термін;

3.3.Несвоєчасне підтвердження на адресу комісії призначень комітету арбітрів Федерації згоди на арбітраж чи зняття з матчу після офіційного призначення (крім непередбачуваних обставин):

 а) вперше - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

 б) повторне - відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;


 в) у разі подальшого порушення п.3.3 - відсторонення від арбітражу на 6 (шість) матчів або невизначений термін.

3.4. Запізнення на календарний матч без поважної причини:

 а) вперше - відсторонення від арбітражу на 2 (два) матчі;

 б) повторне - відсторонення від арбітражу на 4 (чотири) матчі;

3.5.Неявка на календарний матч без поважних причин-відсторонення від арбітражу на 7 (сім) матчів або невизначений термін;

3.6.Несвоєчасне надання (відправлення) у Адміністрацію Федерації рапорту арбітра, неохайне його оформлення та несвоєчасне повідомлення результату матчу:

 а) вперше - попередження;

 б) повторне - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі де було допущено порушення;

3.7.Упереджений арбітраж матчу або фальсифікація щодо внесення до рапорту арбітра запису про вилучення і попередження, невнесення до запису вилучень і попереджень футболістів, що мали місце приховання фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб, або глядачів щодо арбітрів або інших осіб-відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів;

3.8.Порушення Регламенту в частині допуску футболістів до матчу-відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

3.9.Неповідомлення післяматчевої інформації (результат матчу) голові комітету з проведення змагань Федерації - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

4.Дисциплінарні санкції, що застосовуються до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1.Порушення правил поведінки загально визначених у суспільстві під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема неправомірні вимоги до умов свого харчування, надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги-відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або невизначений термін;

4.2.Неетичне, некоректне ставлення до делегата, інспектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів-відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або невизначений термін.

5.Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за неякісний арбітраж протягом одного змагального сезону:

 а) вперше - відсторонення від проведення арбітражу 2 (двох) матчів або невизначений термін у лізі, відповідний статус арбітра;

 б) повторне - відсторонення від проведення арбітражу 7 (семи) матчів або невизначений термін у лізі, відповідний статус арбітра;

 в) у разі подальшого порушення п.5 - відсторонення від арбітражу на визначений або невизначений термін.

6. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за посередній арбітраж  протягом одного змагального сезону:

 а) вперше - попередження;

 б) повторне - відсторонення від проведення арбітражу 2 (двох) матчів або невизначений термін у лізі, відповідний статус арбітра.

7.Суттєві помилки арбітра (асистента арбітра), не враховані спостерігачем арбітражу під час оцінювання проведеного матчу протягом одного змагального сезону:

 а) вперше - попередження;

 б) повторне - (в одному колі змагань) - відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

8.Порушення, пов’язані з екіпіруванням арбітра під час виконання обов’язків арбітра протягом одного змагального сезону:

 а) вперше - попередження;

 б) повторне -  відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

9. З урахуванням всіх обставин та характеру дисциплінарного порушення можливе застосування санкцій у вигляді переведення арбітра для арбітражу матчів у лігу нижчу за рангом на визначений або невизначений термін.

10. Усі дисциплінарні санкції повинні вноситися до атестаційного листа арбітра та враховуватись при наступних рекомендаціях його для арбітражу змагань у відповідних лігах.

11. У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, він переводиться до ліги, нижчої за рангом на визначений термін.

12. Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.

13. Комітет арбітрів своїм рішенням може тимчасово утриматись від призначення арбітра для проведення матчів на період з’ясування обставин та прийняття Органами здійснення футбольного правосуддя рішень щодо допущених порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю арбітра.

14. Якщо арбітр не згоден з виставленою спостерігачем арбітражу оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на розгляд комітету арбітрів не пізніше десяти днів після закінчення матчу.Стаття 19.Відповідальність спостерігача арбітражу (делегата) Федерації


1.Комітет арбітрів Федерації згідно даних Дисциплінарних правил відстороняє спостерігачів арбітражу (делегатів) Федерації від інспектування змагань або відмовляється від їх послуг за помилки під час проведення матчів обласних змагань, або неналежне виконання покладених обов’язків під час проведення матчів обласних змагань, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю спостерігачів арбітражу (делегатів).


2.У контексті всіх змагань під егідою Федерації за дисциплінарний вчинок до спостерігача арбітражу (делегата) Федерації застосовуються такі санкції:

 а) попередження;

 б) відсторонення від інспектування матчів обласних змагань на визначений або невизначений термін.

3.Дисциплінарні санкції застосовуються до спостерігача арбітражу (делегата) Федерації за:

3.1.Неявка на навчально-практичний семінар, нараду перед початком кола без поважних причин - відсторонення від інспектування на один місяць змагань;

3.2.Запізненя на матч;

 а) вперше - відсторонення від інспектування на 1 (один) матч;

 б) повторне - відсторонення від інспектування на 3 (три) матчі;

3.3.Неохайно заповнений рапорт або несвоєчасне подання рапорту спостерігача арбітражу та делегата матчу:

 а) вперше - попередження;

 б) повторно - відсторонення від інспектування на 2 ( два) матчі.

3.4.Упереджене інспектування, фальсифікація при внесенні в рапорт записів про попередження, вилучення, невнесення до запису вилучень і попереджень, які мали місце, приховання фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів або глядачів - відсторонення від інспектування на 10 (десять) матчів або невизначений термін

4.Неявка на календарний матч без поважних причин:

 а) вперше - відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі або на невизначений термін;

 б) повторне - відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або на невизначений термін;

 в) у разі подальшого порушення п.4 - відсторонення від інспектування на визначений або невизначений термін.

5.Невірна оцінка рішень арбітра, які істотно вплинули на хід та кінцевий результат матчу:

 а) вперше - відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу спостерігача арбітражу (делегата) Федерації на 2 (два) матчі або на невизначений термін;

 б) повторне - відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу спостерігача арбітражу (делегата) Федерації на 5 (п’ять) матчів або на невизначений термін;

 в) у разі подальшого порушення п.5 - відсторонення від інспектування матчів всіх рівнів на визначений або невизначений термін.

6.Невірна оцінка рішень арбітра, які вплинули в деяких епізодах на хід або рахунок матчу, але не на кінцевий результат матчу - застосовуються дисциплінарні санкції від попередження до відсторонення від інспектування на 1 (один) матч.

7.Недотримання вимог регламентних документів щодо організації та проведення матчу - відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі.

8. Порушення морально-етичних норм поведінки під час відрядження та інспектування, некоректне відношення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб, глядачів - відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або невизначений термін.

9.Комітет арбітрів Федерації своїм рішенням може тимчасово відсторонити спостерігача арбітражу (делегата) Федерації від інспектування чергових календарних матчів змагань на період з’ясування обставин та прийняття рішення юридичними органами Федерації щодо допущених спостерігачем арбітражу (делегатом) Федерації помилок під час проведення матчів під егідою Федерації, а також інших конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю арбітра, спостерігача арбітражу (делегата) Федерації та перевести його до нижчої за рангом ліги або відмовитися від його послуг.

10.Дисциплінарна санкція, застосована до спостерігача арбітражу (делегата) Федерації за рішенням органу здійснення футбольного правосуддя діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні.


 Частина друга: Дисциплінарна процедура Федерації


V. Загальні положення


1.Дисциплінарна процедура Федерації (далі - Процедура) визначає порядок розгляду питань і винесення рішень Органами футбольного правосуддя Федерації.

2.Процедуру розроблено на основі Статутів і регламентних документів Федерації і ФФУ та законодавства України. Процедура визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, рішення яких входить до компетенції органів здійснення правосуддя Федерації.

3.Мета Процедури-визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень з питань порушення Статуту Федерації, Дисциплінарних та інших правил, рішень Федерації і регламентів змагань, що проводяться під юрисдикцією Федерації на основі створення правових і організаційних засад та об’єму повноважень Органів здійснення футбольного правосуддя Федерації.

4.Завдання Процедури-привести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення норм Статуту та діючих регламентних документів Федерації у відповідність до правових норм Федерації, ФФУ та законодавства України і запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.


VІ.Органи футбольного правосуддя Федерації


Стаття 20. Визначення


1. Відповідно до вимог ст.46 Статуту Федерації Органи здійснення футбольного правосуддя Федерації мають виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до своїх членів, клубів, футболістів, офіціальних та інших осіб, які працюють у футболі.

2. Органами здійснення футбольного правосуддя Федерації відповідно до ст.42 Статуту Федерації є:

а) Контрольно-дисциплінарний комітет (далі - КДК) - орган першої інстанції;

б) Апеляційний комітет (далі - АК) - орган другої інстанції.

3. Органи здійснення футбольного правосуддя є постійними діючими органами Федерації.

4. Органи здійснення футбольного правосуддя Федерації є незалежними. Їх члени діють виключно в межах Статуту, інших нормативних документів Федерації, законодавства України та цих Правил і Процедури згідно із своєю честю і совістю на принципах законності і справедливості.

5. Органи здійснення футбольного правосуддя Федерації приймають рішення простою більшістю голосів, присутніх на засіданні.

6.Члени Органів здійснення футбольного правосуддя зобов’язані дотримуватись конфіденційності, не розголошувати і не коментувати порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.


Стаття 21. Склад органів футбольного правосуддя Федерації


1. Голова, заступник голови та члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією Федерації з кандидатів запропонованих Головою Федерації, строком на п’ять років, і можуть бути достроково відкликані Конференцією в будь-який час. Органи здійснення футбольного правосуддя Федерації підзвітні тільки Конференції Федерації.

2. Відповідно до вимог ст.43 Статуту Федерації Голова КДК повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років.

3. КДК обирається в складі п’яти осіб.

4. АК обирається в складі трьох осіб.

5. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя Федерації не можуть обиратись до складу Виконавчого комітету.

6. Як правило КДК приймає рішення в присутності усіх членів. Кворум для прийняття рішень-три члена КДК.

7. Присутність на засіданні двох членів АК забезпечує кворум.

8. Відповідно до вимог ст.44 Статуту Федерації Голова АК повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років.


VІІ. Повноваження


Стаття 22. Юрисдикція КДК


1.Юрисдикція та діяльність КДК визначається Статутом Федерації та цими Дисциплінарними правилами.

2.КДК розглядає питання щодо порушень Статуту та інших регламентних документів Федерації і контролює їх дотримання усіма суб’єктами футболу.

3.КДК, у випадку порушення Статуту або інших регламентних документів Федерації, застосовує дисциплінарні санкції до будь-якої особи, яка працює у футболі під юрисдикцією Федерації.

4.У разі необхідності КДК може звернутись для отримання інформації до районної (міської) федерації, асоціацій, комітету, комісій, особи, структурних підрозділів Федерації або органів, що мають відношення до розгляду питань.

5.Обставини та інциденти в офіційних звітах офіційних осіб, у тому числі арбітра та делегата матчу є достовірними і незаперечними.

6.У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і за його межами до, під час та після матчу.


Стаття 23.  Юрисдикція АК 


1.До юрисдикції АК відносяться розгляд апеляційних скарг на рішення КДК.

2.Рішення прийняті АК, набувають чинності після їх оголошення та є остаточними і обов’язковими для всіх зацікавлених осіб.VІІІ. Основні положення, процедура


Стаття 24. Скликання та представництво


1.Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації (КДК, АК) скликає Голова.

2.Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації веде Голова або його заступник за дорученням Голови.

3.Засідання Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації проводяться в приміщенні Адміністрації Федерації.

4.Присутність на засіданні голови або заступника Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації є обов’язковою.

5.На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до розгляду справи - представники членів Федерації, футбольних клубів (команд), футболісти, тренери, офіційні та інші особи або представники футболістів, тренерів, офіційних та інших осіб.


6.Представники суб’єктів футболу повинні підтвердити свої повноваження, надавши оформлену відповідним чином довіреність.

7. Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації приймають рішення з питань представництва.

8.Федерацію на засіданні Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації представляє один із заступників Голови Федерації або Виконавчий директор Федерації.


Стаття 25.  Процедура розгляду питань


1. Підготовка матеріалів з питань, що надійшли до Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації для розгляду, здійснює один з його членів або Голова комітету. 

2Підставами для розгляду на КДК є:

2.1. Рапорт арбітра, асистентів арбітра та четвертого арбітра матчу;

2.2. Рапорт делегата матчу, який був призначений на матч;

2.3.Протест поданий у встановленому порядку;

2.4.Письмова заява, яка офіційно надійшла до Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації.

3. У процесі розгляду питань Орган здійснення футбольного правосуддя Федерації може вдаватись до консультацій та висновків експертів, дотримуватись принципів неупередженості і конфіденційності.

4. Під час голосування з питань справи, що розглядаються, будь-які особи, окрім членів Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації, не можуть бути присутніми у залі засідань.

5. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь-якого дисциплінарного порушення, Орган здійснення футбольного правосуддя Федерації приймає рішення про припинення справи та інформує зацікавлені сторони та Голову Федерації.

6. Розгляд питання оформляється протоколом засідання до якого додаються використані матеріали та підписується Головою комітету.

7. Матеріали можуть бути відправлені на додаткову перевірку за рішенням Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації.

8. Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носять конфіденційний характер і розголосу не підлягають.


Статя 26. Засідання КДК


1.Слухання проводяться на основі офіційних документів та письмових заяв, які офіційно надійшли до Органу здійснення футбольного правосуддя Федерації.

2. Про дату розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються у будь-якій формі.


3. На розгляд КДК подаються:

 а) заява;

 б) письмове обгрунтування протесту;

 в) письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини викладені в скарзі;

 г) фото, відеоматеріали, що підтверджують обставини викладені в скарзі.

4. КДК з’ясовує обставини справи на основі наданих документів. При необхідності КДК може вимагати додаткові матеріали, що стосуються даної справи.

5. КДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.

6. КДК може вести обговорення справ та приймати рішення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.

7.Усі зацікавлені сторони про прийняття рішення повідомляються у письмовій формі.

8. При оголошенні рішення зацікавлені сторони повідомляються про можливість подання апеляційної скарги у 10 (десяти) денний термін.


Статя 27. Фінансові витрати


Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань КДК покриваються за рахунок Федерації, за виключенням витрат на відрядження представників зацікавлених сторін.


ІХ. Апеляційні оскарження. Процедура


Стаття 28. Розгляд апеляційних скарг


1.Розгляд апеляційних скарг на рішення КДК відноситься до виключної юрисдикції АК.

2.АК приймає до розгляду апеляційні скарги на прийняті рішення КДК.

3.Не приймаються і не підлягають розгляду АК, рішення, які прийняті на засіданнях КДК стосовно:

 а) попередження; 

 б) зауваження;

 в) обов’язкового грошового внеску;

 г) відсторонення офіційних осіб від виконання обов’язків терміном на 1 (один) місяць;

 д) відсторонення футболіста/ів до 3 (трьох) матчів або 1 (один) місяць.

3.Рішення юридичних органів членів ФФЛ може бути оскаржене зацікавленою стороною в КДК не пізніше 24-х годин з моменту його отримання. 


4.У разі незгоди зацікавленої сторони з прийнятим рішенням КДК, воно може бути оскаржене нею в АК не пізніше 10 (десяти) днів з моменту його отримання.

5.АК, може залишити без змін, змінити або скасувати рішення КДК.

6.Рішення прийняте АК є остаточним і обов’язковим для всіх зацікавлених сторін.

7.Подання апеляційної скарги не призупиняє рішення КДК. 

8.Подавати апеляційні скарги мають право тільки зацікавлені сторони.

9.Районна (міська) федерація, асоціація або клуб не можуть самостійно подавати апеляційну скаргу, якщо питання стосується її футболіста або офіційної особи. 

10. При розгляді апеляційної скарги КДК представляє один з його членів, призначений Головою КДК.

11.АК ухвалює рішення про прийняття справи до свого провадження тільки після перерахування юридичною особою грошового внеску в сумі 3 000 (три тисячі) грн., фізичною особою в сумі 1 000 (тисяча) грн., на р/р Федерації.

12.Якщо АК приймає рішення на користь сторони, яка подала апеляцію-грошовий внесок повертається.

13.На розгляд АК подаються:

 а) заява;

 б) письмове обгрунтування апеляційної скарги;

 в) письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини викладені в апеляційній скарзі;

 г) фото, відеоматеріали, що підтверджують обставини викладені в апеляційній скарзі;

 д) підтвердження про перерахування грошового внеску. 


Стаття 29.  Процедура


1.Після надходження апеляційної скарги Голова без затримки встановлює дату слухань та в 5 (п’яти) денний термін повідомляє про це у письмовій формі зацікавлені сторони.

2.Голова приймає докази фактів, викладенні в апеляційній заяві. До доказів відносяться:

 а) офіційні звіти;

 б) документи КДК;

 в) показання свідків;

 г) свідчення сторін;

 д) перевірка на місці;

 є) записи та документи;

 ж) висновки експертів;

 з) фото, теле та відеозаписи.3. На засіданні АК можуть бути присутніми тільки запрошені особи.

4. АК може проводити засідання і ухвалювати рішення без запрошених зацікавлених сторін.

5. АК може запросити додаткові документи щодо поданої апеляційної заяви або викликати додаткових свідків, експертів.

6. У межах апеляційної скарги АК проводить розслідування фактів і юридичних підстав для прийняття рішення.

7. Обговорення питань АК веде за закритими дверима. Члени АК повинні дотримуватись конфіденційності як до, так і після прийняття остаточного рішення.

8. Рішення АК у 5 (п’яти) денний термін надсилається зацікавленим сторонам.

9. Уразі виявлення або представлення зацікавленою особою додаткових доказів по даній справі, які не були надані КДК, АК може повернути справу до КДК на доопрацювання та прийняття рішення.


Стаття 30.  Поновлення розгляду справи


1. Якщо з’ясовуються вагомі факти, які раніше були невідомими, Орган здійснення футбольного правосуддя Федерації може поновити розгляд справи, закритої після прийняття остаточного рішення.

2. Рішення стосовно заяви про поновлення справи приймається Органом здійснення футбольного правосуддя Федерації, який приймав рішення що оскаржується.


Х. Прикінцеві положення


1. При розгляді Органами здійснення футбольного правосуддя Федерації випадків, що не регулюються цими Дисциплінарними правилами застосовується Дисциплінарні правила ФФУ, або рішення приймаються у відповідності з принципами законності і справедливості.

2. Виконання рішень Органів здійснення футбольного правосуддя Федерації покладається на Адміністрацію Федерації.

3. Використання чоловічого роду в Дисциплінарних правилах поширюється також на жінок.

4. Дисциплінарні порушення, скоєні до набуття чинності цих Дисциплінарних правил регулюється попередніми Дисциплінарними правилами Федерації.

5. Правила набувають чинності з 12 березня 2018 року.

6. Видання Дисциплінарних правил здійснюється українською мовою.